lasse case

Lasse Meilsoe, Group CEO

“Nordic Medicine Inst. er et super professionelt team, hvor hver specialist tydeligvis er ledende ekspert på hver deres felt. Deres afslappede og kompetente måde, at kommunikere deres faglige viden gav mig indsigt og motivation til, at reflektere over specifikke ting, der kunne gøre en væsentlig forskel for min evne til at levere varen. Det har jeg brug for på mit krævende arbejde og i min vigtige tid med familie og venner.”

Læs hele referencen

Jan Wilborg, Söderberg & Partners

“Det som Nordic Medicine Institut har kunnet tilbyde mig, er en væsentligt dybere indsigt i min krops biokemi, og hvad der påvirker kroppens tilstand – ikke kun på kort sigt, men også på lang sigt.

Kort fortalt så opleves det som en scanning af hele kroppen. Den biokemiske tilstand og den fysiske tilstand – og det er klart den største forskel i forhold til de mere gængse helbredsundersøgelser. Hvor jeg egentlig bare oplever at få at vide, at enten er jeg syg, eller også er jeg rask. De omfattende laboratorietest gør, at jeg virkelig føler, de kommer ind i mit ”motorrum” og kan hjælpe mig med konkrete og målrettede redskaber til at komme op i en helt anden sundhedsliga i løbet af kort tid. Det giver tryghed, en enorm glæde og overskud at føle mig fysisk stærk, have mental overskud og kan klare et stort pres med en psykisk robusthed.”

Læs hele referencen

Jeg har personligt fået en kæmpe ”a-ha” oplevelse, og dernæst en grundlæggende bedre forståelse for hvad det betyder at min krop har de mineraler og vitaminer der skal til for at min krop fungerer optimalt.

Jan Wilborg, Söderberg & Partners

Hvad er et sundhedstjek? Bliv klogere her

Hans Neye

Hans Neye, Vice President, Amadeus

“Jeg har frekventeret Ulrikka Mikkelsen igennem 3 år, og fortsætter… Ulrikka har afhjulpet mig for intense smerter og inflammationer i ryggen p.g.a. Spinal Spinosa, hvor operation ikke er mulig.

Ulrikka tilbyder behandling gennem sine mange ressourcer og sin gedigne uddannelse så som Chokbølge, dyb fysioterapeutisk behandling, akupunktur, kost, kosttilskud og homøopati styret af professionel VEGA tests. Desuden tilbyder Ulrikka gennem samtaleteknik under behandlingen styrkelse af livsform, og mental vejledning for at afhjælpe psykosomatiske begrænsninger og påvirkninger.

Jeg er dybt taknemmelig for Ulrikkas behandlinger, og støtte uden hvis hjælp og dedikation, mit liv have været begrænset og smertefuldt.”

Thomas Søndergaard, Dansk Miljørengøring

“Grunden til at jeg købte dette sundhedstjek, var at jeg rigtig godt kunne lide vinklen, at det er et meget mere optimeringssundhedstjek end et traditionelt tjek. Hvor kun bliver testet for om man er syg.

Det Nordic Medicine Inst tilbyder er nemlig en kæmpe forskel i forhold til et traditionelt sundhedstjek. Jeg følte jo virkelig at mit helbred bliver analyseret på kryds og tværs og der bliver givet super konstruktiv sparing, så kroppen kan blive optimeret. Jeg oplever nærmest det modsatte i et almindeligt tjek (der er ingen rådgivning og optimering).”

Læs hele referencen

Det har været enkelt og meget individuel målrettet mig, derfor fik jeg også en meget hurtig og markant forbedring af min energi, søvn og mental skarphed..

Thomas Søndergaard, Dansk Miljørengøring

Jørgen Skou Larsen, Virksomhedsejer

“Ulrikka har behandlet mig i flere perioder fordelt på nogle år. Behandlingen har altid hjulpet. Og da den ikke længere førte til varige resultater, udarbejdede Ulrikka et notat til min praktiserende læge. På den baggrund fik jeg diagnosticeret flere seriøse helbredsmæssige udfordringer.

Jeg har altid oplevet Ulrikka som professionel på de rigtig gode måder. Det gælder både sundhedsfaglige og menneskelige aspekter. Masser af empati for andres udfordringer leder frem til konstruktive løsninger, der baner vejen for øget livskvalitet.

Jeg oplever, at Ulrikka har gjort mere for mig end den samlede, danske sundhedssektor – både offentlige og private – formåede, da jeg virkelig følte mig udfordret på helbredet. Faktisk føler jeg, at det i væsentligt omfang er Ulrikkas fortjeneste, at jeg i det hele taget får chancen for at blive ret meget ældre – og med væsentlig forbedrede udsigter for helbredet og livskvaliteten.”

Masser af empati for andres udfordringer leder frem til konstruktive løsninger, der baner vejen for øget livskvalitet.

Jørgen Skou Larsen, Virksomhedsejer

Nickie Neye

Nickie Neye, Virksomhedsleder

“Jeg har gennem 3 år fået løbende behandling af Ulrikka for forskellige skavanker, som livet har givet mig.

Det jeg værdsætter specielt ved Ulrikkas behandlingsmåde er, at hun ser, vurderer og spørger direkte ind til hele personen, 360 grader. Det betyder, at Ulrikka behandler fysisk gennem hendes viden om fysioterapi og brug af hendes gode hænder. Hun underbygger helbredstilstanden i kroppen igennem irisanalyse, vegatest og akupunktur og kommer med anbefalinger indenfor kost, kosttilskud og naturmedicin. Hun understøtter med hendes store kendskab til homøopatiens styrker.

Jeg oplever at være i de mest professionelle hænder, jeg kan komme – og Ulrikka står aldrig tilbage for at henvise mig til den almene læge, hvis hun skønner det behøves. Ulrikka er en mester indenfor sine fag, og jeg nærer fuld tillid til hende.”

Skal vi hjælpe dig? Ring til os i dag på tlf. +45 42 71 32 14 - og hør mere om, hvordan du kan styrke dit helbred, overskud og performance

Sundhedsbehandling

De gode oplevelser er vores mål

Nordic Medicine Inst. har testet og rådgivet flere 100 ledere og sportsatleter. Vores mål er, at vores kunder får indblik i, hvordan de genfinder den naturlige balance, så de kan have fysisk overskud og mental skarphed – og blive på toppen.

Nedenfor er et udsnit af referencer, hvor vores kunder med egne ord fortæller, hvordan de har oplevet samarbejdet med os. Gå på opdagelse blandt dem og lad dig inspirere af, hvordan vi tidligere har hjulpet mennesker til optimal vitalitet og performance.